Certificering

NEN 4400-1
De landelijke eisen van de NEN 4400-1 norm waarborgen dat uitzend- en uitleenbedrijven belasting en sociale lasten afdragen, dat de medewerkers van deze bedrijven gerechtigd zijn om in Nederland te werken en dat deze bedrijven medewerkers verlonen volgens CAO/regelgeving van de opdrachtgevers. Bedrijven die arbeidskrachten inhuren via een NEN 4400-gecertificeerd bedrijf worden vrijwel zeker niet geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen bij problemen met de afdracht van belastingen en sociale lasten en zij kunnen er op rekenen dat de ingehuurde krachten in Nederland mogen werken.

De NEN 4400-1-certificering bevestigt dat een bedrijf goed is georganiseerd en voldoet aan de eisen. MGP is sinds 2007 in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat. Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen het centraal register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit register is via internet te raadplegen www.normeringarbeid.nl.

VCU
Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico’s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Wie aan een veilige werksituatie werkt, laat zien te willen investeren in de organisatie en de veiligheid. In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers van MGP, die werkzaamheden verrichten met verhoogde risico’s in het bezit zijn van het VCA-certificaat. Om voor de VCU-certificering in aanmerking te komen, moeten ook onze interne medewerkers op kantoor de training VIL-VCU volgen en met succes afronden. Aan deze voorwaarde heeft MGP voldaan.